20. nov, 2017

Een kosmische koestering

Wie zijn we eigenlijk?

Wat doen we hier?

Waar stevenen we op af?

Grote vragen, levensvragen; we worden uitgedaagd om op grond van onze eigen ervaring ons leven te doorgronden en vorm te geven. Is er een mystieke grond aan die ervaring die ons de weg wijst?

Op deze vragen zoekt Henk van der Waal in het boek 'Mystiek voor goddelozen' een antwoord.

Een geweldig boek!!