5. nov, 2017

Nieuwe spiritualiteit

Nieuwe spiritualiteit omvat een groot religieus gebied. Het ontstaan ervan ziet men als reactie op de traditionele monotheïstische religies en op het huidige materialisme, rationalisme en individualisme. Het doel is bevrijding van het knellende keurslijf van de kerk(en) en het opdringen van hun concept van verdoemenis en angst. Je kunt er van alles van vinden maar ze hebben ook een groot aantal fenomenen weer op de kaart gezet.
Om er een paar te noemen: engelen, paranormale gaven, uittredingen*, channelen*, gidsen, innerlijk kind, hoger bewustzijn, lichtwerkers, intuïtie, getalsmystiek, toeval en synchroniciteit, Nabij-de-dood- ervaring, herkennen van tekenen, eenheid van mens en kosmos, zielsverwantschappen, het eindtijd-denken , reincarnatie, enzovoort.

Het geloof  bestaat uit het geloof in wonderen, liefde gaat boven angst-principe, overvloed,(innerlijke) genezing, verlichting, in een persoonlijke ontwikkeling, eenheid in plaats van afgescheidenheid, je kiest je eigen levenspad (inclusief alle ellende), invloed van de geest op het lichaam, eigen autonomie.

De praktijk bestaat uit het ontwaken van je bewustzijn zodat je verborgen dingen kunt herkennen in dat wat zichtbaar is, je relaties zijn leermeesters op je levenspad, ontwikkel meesterschap over je eigen leven in plaats van een goeroe-afhankelijkheid, leer je vermogens te gebruiken en inzetten om je doelen te verwezenlijken door middel van affirmaties, manifestaties, gedachtenkracht. 

De methoden die gebruikt worden zijn yoga, meditatie, mindfullness, lichaamsgerichte therapieën en alternatieve leefwijzen, gezonde leefstijl en voeding, een eigen taalgebruik, gebeds-formules.

Ik bewonder de eerlijkheid en openheid, de moed om je nek uit te steken waar anderen het laten afweten, het 'gratis' doorgeven van informatie, het feit dat iedereen gelijk(waardig) is, de integratie van aspecten van diverse tradities en religies, de ontwikkeling van onze mannelijke- en vrouwelijke kanten, de integratie van lichaam en geest, het waarde hechten aan intuïtie.

Toch mis ik iets in dit grote zelfverlossingsplan!
'

* ook bij Paulus is er sprake van een uittreding naar de derde hemel
* ook bij mystici is er sprake van gechannelde teksten (Mohammed, Ruusbroec)