5. nov, 2017

Het onbekende in de joodse mystiek

Het onbekende vormt een diepe stroom waarvan het joodse mystieke denken en de joodse religieuze praktijk volledig doordrongen zijn. De kabbala leert ons dat zowel goddelijkheid, de menselijke ziel als de Thora bekende en onbekende aspecten omvatten, waarbij het bekende onbeduidend is in verhouding tot wat verborgen en onbekend is.

Gedachten kunnen je goddelijke essentie niet omvatten- of, simpel  gezegd, je kunt God niet met je denken bevatten. Wijsheid bevat voor de mysticus altijd een samengaan van weten en niet-weten, ontdekking en mysterie, actie en onbeweeglijkheid, woorden en stilte.

Al onze kennis verblijft in een onmetelijke zee van niet-weten het is iets tastbaars, terwijl het onbekende onze basis is. Het evenwicht vinden tussen deze energieën is de sleutel tot bewustzijnsverruiming. Door te putten uit inzichten van de kabbala, dieptepsychologie, zenboeddhisme, soefisme , filosofie (Derrida, Levinas, Ramadan, Arendt, Chérif) en de nieuwe spiritualiteit kunnen we onze mogelijkheden vergroten door meer ruimte te bieden aan het onbekende* en onzekere. We onderzoeken op deze manier hoe we onze ziel kunnen laten groeien en vrij kunnen zijn om  onzekerheid te verdragen.

* Lees meer over het onbekende bij het item: Heilige strijd