3. nov, 2017

Wat niet zichtbaar en tastbaar is

Mozes heeft gebeden om Gods glorie te mogen zien.
In antwoord daarop krijgt hij slechts een gedeeltelijk visioen.
Hij mag de rug van God zien, maar niet diens gezicht.
Ik zal je in de spleet van de rots plaatsen en je gezicht met Mijn hand bedekken totdat ik je voorbij ben. Dan zal ik Mijn hand wegnemen en zul je Mijn rug zien, maar Mijn gezicht zal niet zichtbaar zijn, want geen mens kan Mij zien en leven.

Mozes keerde terug van de berg in een staat van verlichting - letterlijk en figuurlijk. Mozes is zich totaal niet bewust van de zichtbare tekenen van zijn transformatie, hoewel anderen het onmiddellijk zien. Zijn gezicht straalde van licht als gevolg van zijn ontmoeting met God.

Mozes wordt niet verlicht door wat hij ziet  maar door wat hij niet kan zien of weten. Het bedekken dwingt Mozes zijn eigen verbeeldingskracht te gebruiken om waar te nemen wat hem niet rechtstreeks  getoond kan worden. Met andere woorden, hij dient diep in zichzelf te reiken om God te zien. Deze ervaring van zelfinzicht leidt tot zijn verlichting.