30. okt, 2017

Heilige vervoeringen

Mensen van nu hebben zeker de ervaring dat je spontaan wordt opgetild naar een veranderde bewustzijnstoestand, bij je lichaam en zintuigen wordt weggehaald en opgenomen wordt in de aanwezigheid van God.
Heeft de ziel enige macht om deze extase te weerstaan?
Geen enkele.
In feite maakt weerstand de zaak alleen maar erger... het innerlijk deel van de ziel heeft zelfs nog minder macht om te stoppen waar ze graag zou willen stoppen. Wij hebben zeker de ervaringen die Teresa van Avila beschrijft- het ontvangen van de genade van kalmte en het bemerken van leiding van de ziel. Sommige ervaren zeldzame momenten die extase worden genoemd, terwijl anderen God ervaren te midden van hun dagelijkse aktiviteiten. Ervaringen van heilige vervoering zijn zeldzaam, maar dat betekent niet dat ze niet kunnen voorkomen. Het is overigens niet aan de mens om te zeggen met welke ervaringen God iemand zal bezoeken.

Als ik me zou overgeven tot het ervaren van u- en zou ophouden over u te praten en te denken, en over mezelf te denken- en ik zou opstijgen in het ervaren van u, hoe zou het leven in deze fysieke wereld dan weer voelen?
Zou ik me wel kunnen aanpassen aan het hebben van een kosmische ziel?
Ben ik bang om naar uw gezicht te kijken?
Wat zou een visioen van u voor mij veranderen?
Zou dat bewijzen dat u bestaat?
Zou ik daar bang voor moeten zijn?
En als u me een ongemakkelijke taak zou geven?

Als gevolg van heilige vervoeringen word je je sterker bewust van de grootheid van God, verwerf je nederigheid door zelfkennis en verlies je je begeerte naar wereldse zaken.