29. okt, 2017

Geroepen door een onkenbaar en onnoembaar mysterie

En YHWH sprak tot Abram en zei:
Ga naar jezelf
verlaat je vaderland,
je geboortegrond
het huis van je ouders
en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

- Genesis 12:1

In deze woorden wordt op meerdere reizen gezinspeeld.  Een oproep een reis naar buiten te maken, naar een onbekend land.  Geroepen worden om naar binnen te reizen 'Ga naar jezelf', een oproep tot zelfrealisatie.  Het is een boodschap die tot ieder van ons gericht wordt. Als je door YHWH geroepen wordt, word je geroepen door een onkenbaar en onnoembaar mysterie dat alle begrip te boven gaat. Het ongebruikelijke aan Abram en Sarai is dat ze ook echt luisteren naar de stem die ze horen.