22. okt, 2017

Het Huis van God

Het Huis van God(kerk, moskee, tempel en synagoge) is een ziekenhuis voor de zielen, geen rechtbank. Ze is er niet om de mens om de zonden te veroordelen, maar de ziekteverschijnselen van de zonde terug te dringen. De mensen hebben behoefte aan geestelijk voedsel, aan het delen van waarachtige godservaringen, om het geheim van God en de mens te ontdekken. Met als uiteindelijk doel genezing van lichaam en ziel. Ze willen voedsel, licht en een remedie.  Ze willen  middelaars  ontmoeten die  geloofwaardig over God kunnen spreken omdat ze Hem ervaren hebben. Ze willen  een medicijn ontvangen dat genezing brengt. Ze willen innerlijke vrijheid ervaren.

Het Huis van God is een plek van herstel, van genezing, van heelworden(heiliging). Het Huis is een herberg,  de plek, waar je het best kan zijn als je gewond bent. Waar je het medicijn tegen sterfelijkeid ontvangt. De therapie begint met het in kaart brengen van  de symptomen, waarna het genezingsproces volgt. De inhoud;' leven met God' betekent  inspanning voor deelname aan de goddelijke natuur. Je eigen vrije wil vieren door deze in overeenstemming te brengen met die van God.

Genezen is een samenwerking tussen arts en patiënt, God en mens- vergeving en verzoening. Maar er is sprake van een arts, geen rechter die je oordeelt. Dit gebeuren vraagt zelfonderzoek, de moed om je zwakten en vergissingen onder ogen te zien. En een mensbeeld op basis van de overtuiging dat ieder mens is uitgerust met onmetelijke kracht en het beeld draagt van de goddelijke perfectie.