20. okt, 2017

Loop weg uit je leven

Ik kom je wegroepen van lijden, van angst, van een leven vol zorgen, terug in je eigen goddelijke zijn. Ik ben hier niet om je verhalen te vertellen of je verbeelding te prikkelen of om je cursus aan te bieden. Ik ben hier om je de onveranderlijke en altijd aanwezige waarheid te tonen en je eraan te herinneren dat je dat al bent, dat je bent niet afgescheiden bent, dat het gevoel afgescheiden te zijn van God, van de waarheid, louter verbeelding is, waarin je zo sterk gelooft dat ze werkelijkheid wordt. Zo wordt lijden geboren. Weet dat het mogelijk is te ontwaken uit deze lange droom.

- Mooji  Wit Vuur