19. okt, 2017

Mystici van deze tijd

Het grote verschil tussen de tijd waarin de bekende mystici leefden en die van ons is dat God's nieuwe mystici overal zijn. En de nieuwe mysticus zou terecht een mystieke activist moeten worden genoemd. Mystici brengen het goede van een cultuur in veiligheid en brengen dat over naar de geboorte van een volgende cultuur. Mystici zijn geen stille  vaten van God, vergis je niet. Velen zijn de grootste lawaaimakers. 

Ze worstelen met de vragen van leven en dood. Ze herinneren een volk en een gemeenschap aan hun principes en hun wensbeeld. Ze inspireren anderen door hun voorbeeld dat ze in overeenstemming leven met de leiding van de ziel, door hun intensiteit en helderziendheid. Mystici herkennen de tekenen dat de ziel van een gemeenschap stervende is en bewusteloos is geworden.

Mystici hebben de moed door gewone angsten heen te kijken. Ze kijken verder dan oproepen tot verwoesting en geweld als middel om problemen op te lossen. Ze zien de tegenstellingen in uitspraken van anderen- dat bijvoorbeeld oorlog vrede creëert.

Misschien ben je geroepen omdat je een bepaald profiel van een mysticus hebt: koppig, sterk, onafhankelijk, een zwijgzaam of luidruchtig type met een vurig temperament en een niet-aflatende wil, die iets zoekt om te dienen. Misschien dwingt je ziel, een rusteloos schepsel van eeuwigheid, je ten slotte tot de zoektocht naar je hoogste potentieel, nadat je dit vele malen hebt uitgesteld.

Iets dwingt je meer van de aard van God te willen weten.
Heb je deze wens, deze behoefte?
Zo voelt het om geroepen te worden.
Je hoeft je niet terug te trekken uit de invloeden van de wereld totdat de stem die je hoort die van het goddelijke is. Te midden van je aardse chaos ontdek je een passie die je kunt volgen. Dit brengt voor het moment misschien nog meer chaos, maar onder de oppervlakte zul je een nieuwe orde, een goddelijke orde aantreffen.

- De Burcht  Caroline Myss

Mystiek en mystici Public Group/Facebook  (Lid worden?)