15. okt, 2017

Een verademing

Religie betekent verbinden, opnieuw verbinden wat uiteen gevallen is.
God is de Grote Verbinder, Hij heelt alle tegenstellingen, zelfs zonde en goedheid.
Het herstellen vind plaats van uit ons zelf als het valse zelf is afgevoerd.
Wat een verademing!