13. okt, 2017

Zienerschap

Is het Nieuwe Testament een handboek voor hoger bewustzijn?

Paulus had de opgestane Jezus helderziend waargenomen voor de poorten van Damascus.
Daarmee is hij zijn tijd ver vooruit.
Hij mag iets uitbeelden dat veel later in de loop van de mensheid aan de orde is.
We horen tegenwoordig veel over Jezus-verschijningen maar ook over het innerlijk weten ofwel: ons Hoger Zelf, onze Boeddha-natuur of de goddelijke geest in ons, zoals we deze bijzondere kracht in onze ziel en ons hart ook wel noemen.

We maken ons massaal los van allerlei uiterlijke stemmen, aanwijzingen en voorschriften en leren luisteren naar de innerlijke stem, waardoor  op de juiste wijze 'de geboorte van Jezus zelf'  in onze ziel plaatsvindt.