13. okt, 2017

Ik geef je een levend boek: Mijzelf

De stem versterkt je, de stem heeft je dingen verteld die in de toekomst gaan gebeuren en geeft je directe inprentingen van boeken*, de stem zorgt voor een verlichtings-ervaring.
Je bent bang, je huilt en raakt geagiteerd!
En je weet dat het goed is, dat het klopt omdat je ziel zich na de ervaring herstelde; een mystieke ervaring maakt je een ander mens. 

De ziel heeft geen aandeel in stemmen horen, geen verantwoordelijkheid, ze moet 'het geziene' 'het gehoorde' en 'gekende' alleen bewaren.

*  Teresa van Avila was afhankelijk van boeken en deze werden verboden door de Inquisitie.
God sprak tot Teresa: 'Ik geef je een levend boek: Mijzelf, met directe inprentingen in je ziel.