10. okt, 2017

Drie spirituele disciplines

Als je ervoor kiest je bewust te worden van nieuwe verbindingslijnen met jouw persoonlijke levensweg is discipline een voorwaarde. Je krijgt dan een beter inzicht in jouw eigen verhaal in relatie tot degene die je geschapen heeft. Het is zaak even stil te staan en je te wijden aan drie spirituele disciplines, luisteren, het maken van dagboeknotities en delen.

Luisteren- in het spirituele leven is het belangrijker om te luisteren dan weten hoe je moet praten. We mogen ingetogen luisteraars worden.

Een spirituele discipline helpt je om verder te gaan dan enkel lezen en te erkennen dat je op een zeer persoonlijke en specifieke manier door de tekst wordt aangesproken.

Door een spirituele discipline kunnen de woorden uit je verstand neerdalen in je hart, je in bezit nemen, in je gaan leven. Ze leiden je van leren over geestelijke realiteiten naar de ontmoeting met de levende Geest van Liefde. Regelmatige spirituele oefening geeft je nieuwe impulsen.

Zoek een rustige ruimte, zet alles opzij wat je in beslag neemt, en ga in vol vertrouwen het avontuur tegemoet. Lees en geef het gelezene de tijd om in te dalen. Luister naar de stille stem in je innerlijk. Schenk aandacht aan je dromen, beelden en ingevingen.

Waarom denk je dat het iets voor jou te betekenen heeft?

Maak aantekeningen en lees ze regelmatig na.
Wat valt je op?

Delen
De oefeningen eindigen niet met het neerschrijven. 
Probeer je gevoel en geloof uit te drukken in termen van licht, donker en de schaduwen die je bent tegengekomen. Neem je voor, ook al is het misschien pijnlijk, volkomen eerlijk te zijn. Blijf aanwezig in het moment. 
Laat je hart spreken.

Doel van de oefeningen is 'verlichting' te bereiken!
Dat wil zeggen; een beter zicht op je leven en de werkelijkheid waar je in leeft.