14. sep, 2017

Standvastigheid

'A tree with strong roots laughs at the wind'.

Het doel van geestelijke groei is standvastigheid verwerven. Wanneer we besluiten onszelf aan te pakken, gaan we op zoek naar praktische methoden voor een meer spirituele levensstijl. We willen een of andere methode van zelf-ontwikkeling die sprituele vooruitgang garandeert, zonder dat ze al te veel ingrijpt in de gevestigde patronen van ons leven. Echter, het volgen van het spirituele pad brengt onze ziel diep in beroering.

Welke regels zijn zo direct toepasbaar op wereldse ervaringen die ook een uitstralende kracht hebben? Is er meer dan de gulden regel, die luidt dat, als het om de noden van anderen gaat, we even bedachtzaam, liefdevol, en zorgzaam moeten zijn als om die van onszelf. Of als we konsekwent het beste van ons zelf zouden aanbieden, onpersoonlijk, zonder een eigen voordeel te (be)denken, voldoen we dan  aan een formule die geestelijk succes waarborgt?

We hebben geen regels nodig om ons te vertellen hoe we oprecht, vriendelijk, attent, liefdevol en eerlijk moeten zijn. We bezitten van nature al het vermogen om te weten wat juist, fatsoenlijk, zorgzaam en eerzaam is en wat niet. We kunnen vertrouwen op ons ingeboren vermogen om stand te houden en lessen te leren uit het dagelijks leven met zijn vermenging van verdriet en vreugde. We maken onszelf wijs dat we 'psychologisch' zwak zijn en dat onze pijn moet worden verzacht, maar vergeten dat doorstane pijn leidt tot warmte en begrip en tot het tere,maar wijze mededogen dat het pad voor ons allen verlicht.

Het is een proces van zich losmaken, zich dagelijks bevrijden, ontdoen van overtollige mentale en emotionele bagage die we, naar bij zelfonderzoek blijkt heel goed kunnen missen. Het klinkt eenvoudig en dat is het ook; maar om het verstandig in praktijk te brengen zonder het risico te lopen trots te worden of fanatiek, vereist moed, wilskracht, oprechtheid tegenover zichzelf en bovenal een diepe eerbied en liefde voor alle leven, voor onszelf en onze medeburgers, waar ze zich ook bevinden. Kortom voor de hele kosmos!!!