10. sep, 2017

Verborgen

God schiep pijn en leed
opdat geluk zichzelf laat zien door het contrast.
Want verborgen dingen komen aan het licht
door middel van hun tegendeel.
God heeft geen tegendeel, dus is Hij verborgen.

- Rumi

De Profeet heeft gezegd:'Leg één vinger
over je oog en je ziet de wereld zonder zon.
Eén vingertop verbergt de maan -
- en dit is het symbool van Gods verborgenheid -
de hele wereld
kan aan het zicht onttrokken worden
door één enkele punt
en de zon kan worden verduisterd
door een splinter.'
Sluit je lippen
en richt je blik op de zee binnenin je -
God heeft de zee aan de mens onderworpen.

- Rumi