9. sep, 2017

Licht

Wil God gezien worden,
dan moet dat in een licht geschieden,
dat God zelf is.
Boven het verstand dat zoekt,
is nog een ander verstand, dat niet meer zoekt..
Het oog waarin ik God zie,
is hetzelfde oog waarin God mij ziet;
mijn en Gods oog,
is één oog en één weten...

-Rumi