9. sep, 2017

Rumi, derwisj en dans

Rumi is een islamitische geestelijke die het soefisme aanhangt en een mystieke interpretatie van de Koran geeft. Hij geeft aanwijzingen voor het mystieke pad van de liefde voor God en mensen. Rumi richtte zich op het voormateriële bestaansmoment, dat hij als een terugverlangen in elke mensenziel vermoedde. Zijn argumentaties zijn voornamelijk aan de intuïtie gericht, hij herinnert mensen aan dat moment. Binnen deze context wordt het begrijpen van de openbaring en het nader komen tot God het hoogste doel voor de mens.*

Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd.
Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur, en wisj, een bepaalde vorm van het Perzische  werkwoord voor zitten. Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten, de deur van de goddelijke Geliefde.

De Sama of 'draaiend dansen' is de naam van de Soefi ceremonie die door Rumi bekend geworden is. Het woord Sama verwijst naar meerdere betekenissen zoals luisteren, aandacht schenken aan, het oor verlenen aan, een uitspraak of stelling die aanhoord is, een goede reputatie en aandenken.

In deze ceremonie wordt tot uitdrukking gebracht dat wij van God komen en naar Hem terugkeren en dat wij gaandeweg een hoger spiritueel niveau kunnen bereiken.

* lees verder over Rumi bij het item: Religie van liefde