5. sep, 2017

Oorspronkelijk leven

We zijn vergeten wie we zijn en waarom we leven. Door onze gehechtheid en gebondenheid aan al het aardse vergeten we dat we een geestelijke oorsprong hebben. Uiteindelijk raakt onze menselijke belichaming ontregelt. De wortel van ziekte, van dood heeft in feite een geestelijke oorzaak, omdat we vergeten zijn wie we zijn en waarom we leven.

1 Kor 11. 30
' Daarom zijn er onder jullie velen zwak en ziek en gaan onnodig en vroegtijdig dood'.

Oorzaak en gevolg worden hier gekoppeld. Soms leggen mensen zelf verband tussen hun ziekte en  een verkeerde leefwijze.  Ze vertellen dan dat ze door hun ziekte in elk geval stil gezet worden om na te denken en hun leven drastisch te veranderen. Buitenstaanders mogen nooit tegen een zieke zeggen hoe oorzaak en gevolg bij een persoon liggen, dan gedraag je je als de vrienden van Job. De psychosomatiek en de homeopathie nemen deze zienszijze mee in hun behandelingswijzen.

Kosmische wetten vragen ons te bezinnen op geestelijke waarden zoals liefde, vertrouwen, overgave en eenvoud. Leer dus kijken naar de diepere, geestelijke lijn in je leven, naar de levensles die achter toevalligheden zichtbaar wordt.  Leer op een geestelijke wijze naar het leven te kijken.  Aardse waarden houden zich vaak bezig met rijkdom, status, macht en aanzien.

Waar kunnen we ons op richten:
- het loslaten van angst- en schuldgevoel en onduidelijke machts -verhoudingen.
- zo kunnen we ook onze onwetendheid, onzekerheid en onveiligheid  en alle zelfhandhaving veranderen
- leren denken in gelijkwaardigheid en liefde en het verbinden van dualiteiten; mannelijk/vrouwelijk, innerlijk/uiterlijk, geest/materie.

Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt!