26. aug, 2017

Mystici zijn helers(genezers)

Vanuit hun wijsheid komen  mystici  tot een dieper begrip van de spirituele fundamenten van genezing, neem b.v Teresa van Avila, Hildegard von Bingen.  Zij introduceren een genezingsmodel waaruit blijkt   dat het mogelijk is om jezelf en anderen te helen met de kracht van genade. Mensen kunnen lichamelijke en psychische klachten overwinnen. Deze mystici veranderen onze kijk op crisis en gezondheid ingrijpend. En ontwikkelen een nieuw model voor transformatie en heling( Thomas merton, Caroline Myss, Roy Martina)

.

Genade is een hoogverfijnde spirituele substantie die de lagere psychische machten overwint. Het mystieke rijk kent vele bijzondere krachten, zoals wonderen, gebed en genade, dat ligt in haar aard besloten. Genade geneest. Genade wordt overvloedig verschaft door gebed.