24. aug, 2017

We zijn zelf woorden van Hem

Wakker geworden, hebben we  een nieuw niveau van gewaarzijn bereikt.
Een bewustzijn van de ons toegevallen werkelijkheid als iets dat we ontvangen hebben, een vrije liefdegave, een transcendente gave. We zijn 'aangeraakt' door God. Het is ook een antwoord op een roep, een roep van Hem die geen stem heeft, maar die spreekt in alles wat bestaat en die vooral spreekt in de diepten van ons eigen wezen: want we zijn woorden van Hem.

Maar we zijn woorden die bedoeld zijn om op Hem te reageren, om hem antwoord te geven, een teken van Hem te zijn. Een echo. We zijn ons bewust van het vraag en daarnaast zijn we ons bewust van het antwoord. De vraag is zichzelf het antwoord; en wij zijn allebei.

Wij ontwaken en ontdekken dat het antwoord niet volledig gescheiden is van de vraag, maar realiseren ons dat de vraag zijn eigen antwoord is. En alles komt bijeen in één gewaar zijn: niet in een bewering, maar in een ervaring: 'Ik Ben'.

Niet een abstract iets, maar het religieuze begrijpen van God, door het 'kind zijn van God', zoals het Nieuwe Testament het uitdrukt.

'Want al wie wordt geleid door Gods Geest, is kind van God.....
De Geest Zelf getuigt in onze geest dat we kinderen van God zijn.
'Aan al degenen die Hem ontvingen gaf Hij het vermogen kind van God te worden'.