22. aug, 2017

Doel van de mystiek

Het doel van de mystiek is de volledige ontplooiing van het mens-zijn.
Mystici  noemen veranderingen  en pijnlijke ervaringen hemelse boodschappers en zien ze zeker niet als vijanden. Mystici zijn altijd positief; het zijn profeten en helers tegelijkertijd.

Mystici hebben door hun religieuze ervaring en daaruit voortkomend transformatie-proces een positieve kijk op het leven gekregen. Zij zeggen onvoorwaardelijk 'ja' tegen het leven. De essentie van hun ontwaken is een hartstochtelijk ' aanwezig zijn' in dit leven.