11. aug, 2017

Curriculum vitae van God

Verandering, beweging dat is God.
Een oneindige en onophoudelijke stroom van liefde.
God is de wereld aan het redden.
God werkt in de ziel via communicatie en participatie(deelname)
God is altijd aan de winnende hand(liefde verliest niet)
Alle kennis over God is participatie-kennis d.w.z identiteitstransplantatie.
Een heilige is altijd in staat tot relatie en intimiteit.
God staat in een genetisch verband met ons.
Gods zwakte is sterker dan dat van mensen.

God neemt een vrijheidsrisico; wij kunnen en mogen ons eigen ding doen.
God is liefde en liefde transformeert voortdurend.
God is vreemder dan wij kunnen denken.
God kent herstellende rechtvaardigheid maar er is een getransformeerd geweten voor nodig om dat te kunnen vatten.
God heeft vertrouwen in het lijden. Lijden is met liefde het enige dat krachtig genoeg is om je controlesystemen, je logica, je verlangen het heft in handen te kunnen nemen te kunnen doorbreken. Lijden kent levenskracht.
God komt niet onuitgenodigd ons leven binnen.
God is niet alleen in ons maar ook buiten ons anders is er geen kracht tot verandering.

God is een mysterie en jij bent eenzelfde mysterie voor jezelf.
Gods genade is zo oneindig en zo overvloedig dat hij zelfs onze zonden gebruikt voor onze verlossing.
God is een liefdesgeschiedenis van gelijkwaardigheid, aanwezigheid, kennen van aangezicht tot aangezicht, spiegelen, geen haat maar liefde, geen vrees voor God, maar deel zijn van het mysterie dat God is.

De goddelijke economie kent een circulaire logica; leren vertrouwen dat vrijwel alles een vorm van leiding is, absoluut alles. Jouw vertrouwen dat er zoiets als leiding bestaat,  die maakt het mogelijk dat leiding zich ook daadwerkelijk aandient.

 usw