6. aug, 2017

Wat betekent het om een mysticus te zijn?

Een mysticus is iemand die van geloofssystemen overgaat naar actuele, innerlijke ervaringen.
Vanuit de urgentie om het mysterie te zien, te ervaren en door te geven.
Dat is voor iedereen mogelijk. Hier draait het zelfs om:  Joh 10: 19- 38
Je ziet dankzij  een transformatie, bekering of verlichtingservaring het 'hele plaatje'.
Je ervaart de Aanwezigheid; een diepe innerlijke  verbinding. 
Het verandert je, je voelt vreugde en droefheid tegelijkertijd.

Echte mystici zien met 'drie' ogen, niet excentriek maar altijd vriendelijk en begripvol, want ze weten wat er ontbreekt voor anderen.

Paulus noemt het 'de derde hemel' waar hij dingen hoorde die niet in de menselijke taal konden worden weergegeven.
Paulus werd goddelijk gekozen als apostel van het lijden, om deze waarheid voor te leven.
Lijden staat hier tegenover 'verlossing'; dit lijden gaat over verdraagzaamheid, aanvaarding  en geduld.

De meeste mystici hebben een 'terzijde-roeping' d.w.z een roeping om één aspekt van het goddelijke te beleven en door te geven. Zoals: Het levende Licht (Hildegard von Bingen, Rumi), de Jezus- ontmoeting/Zoon aspekt( Charlotte Rorth), Liefde (Teresa van Avila), het lijden ( Paulus, Etty Hillesum), de donkere Nacht van de ziel(Johannes van het Kruis), de Godsnaam (Meister Eckehart), het Hart van God ( Franciscus van Assisi, Antoine de Saint-Exupéry)

Deze ervaringen zijn terug te brengen op kernbegrippen zoals; Licht, Vuur, Vrede, Liefde en Lijden.