28. jul, 2017

Zijn wij wel klaar voor de antwoorden?

De mens vraagt en hoopt nog steeds hetzelfde; wie of wat is God of de goden en hoe kun je hen beleven? De mens blijft onzeker en voelt zich gedwongen om steeds weer na te denken over zichzelf en de fundamentele onzekerheden in het leven.

Zou het zo kunnen zijn dat als wij de werkelijkheid in zijn totaliteit zouden kunnen zien, die zo overweldigend is dat wij niet op de oude manier verder kunnen leven?
Is dan je oude leven voorbij?

Zijn wij wel klaar voor het antwoord?
Geeft de Bron een antwoord dat door een mens begrepen kan worden?
Zijn de antwoorden in onze eigen ziel opgeslagen?

De ongeziene wereld is erg complex. Een onjuiste afstemming levert onjuiste boodschappen en antwoorden op. Je hebt een groot onderscheidingsvermogen nodig.  Veel 'antwoorden' zijn ook te testen. Interpreteer niet, schrijf alleen op wat je werkelijk waarneemt of hoort. Voorspellingen komen vanzelf uit!

De geestelijke wereld kent een oneindig aantal bewustzijnsniveaus; inspiratie, voorgevoel, gevoel, hooggevoeligheid en mediamieke gaven worden ons niet geleerd. Je loopt vaak vast in een proces omdat je emotioneel teveel betrokken bent in de problematiek. Wij hebben een bepaald gedrags- en gedachtepatroon ontwikkeld waaraan wij vast willen houden. Ook religieuze gedachten en invloeden spelen een rol. Wij verwachten materieel welzijn en liefde voor onszelf en de ander. Onzekerheden kunnen het gevolg zijn van een transformatie en evolutie van onze ziel als er niet op de gewenste manier aan deze verwachtingen wordt voldaan. Wil je wel de weg van  inspiratie en begeleiding?

Een ding staat vast: de goddelijke geest en genade staan altijd tot onze beschikking!