26. jul, 2017

Je roeping; een gave

Jij hebt waarschijnlijke een bijzondere gave.
Deze gave heeft de maatschappij nodig.
Daarom ben je hier.
Je wilt uitdrukken wat jij belangrijk vindt.
Daarom is het belangrijk dat je je roeping vindt.

Je hebt mensen die al heel jong weten wat ze later willen worden.
De meeste mensen hebben langer tijd nodig.
Het is ook maar de vraag of ieder zijn levensdoel zo duidelijk en vastomlijnd is.
Soms is iemand voor een doel gemaakt. In feite betekent het net zo veel als een roeping hebben.
Wat is roeping precies?

Het woord zegt zoveel als geroepen worden, en had oorspronkelijk betrekking op bekering(inkeer). Een persoon werd door God geroepen tot zijn bestemming. Tegenwoordig gebruiken we het woord met betrekking tot het vervullen van een bepaalde levenstaak of een bepaald beroep. In beide gevallen, God of onszelf, voelen we een innerlijke aandrang een bepaalde taak op ons te nemen of een specifieke levensweg in te slaan. Maar altijd is er een sterke aandrang of kracht die ons trekt.

Op een diep niveau voelen we ons op onze plaats terechtkomen. We voelen ons meer verbonden met wie we zijn en de reden waarom we hier op aarde zijn. Wanneer we onze roeping gevonden hebben, vallen twijfels die ons ervoor parten speelden vaak van ons af en we komen tot een eenheid met onszelf en de wereld om ons heen. We aarden! Zolang we geen gehoor geven aan onze roeping, voelen we ons wankel, onzeker en ongeaard.