18. jul, 2017

Het geloof activeert

Het geloof activeert God of is het God die het geloof activeert?
Het geloof moet net als God toetsbaar zijn.
Blind geloof is een pseudowetenschap, ze leidt ons weg van God en roept discriminatie op.
Er is een onderscheid te maken tussen het geloof als leidraad voor het spirituele leven of als obstakel.  De kernideeën en - overtuigingen op basis waarvan je leeft komen voort uit de gedachte: 'Je bent wat je gelooft'. Je geloof is je identiteit.

Nogmaals iedereen heeft een geloof en dat kan ook  negatief en destructief zijn. Zo kunnen blind geloof en blind ongeloof veranderen in zwart/wit denken en in fanatisme. Orthodoxie gaat er prat op dat zij de veranderende tijden volledig negeert. Elke vorm van -wij tegen zij- denken is een slechte vorm van geloof.

Ieders geloof komt voort uit de waarnemingen van de geest. Het geloof is een stadium op weg naar ware kennis van God.