18. jul, 2017

Het geloof draait om mogelijkheden

Geloof heeft te maken met mogelijkheden niet met dogma's. Het ware geloof is niet het geloof van de religie. Het geloof moet een basis in de werkelijkheid hebben.
Geloof is persoonlijk. Geloven dat een ander precies zo denkt als jij is niet echt realistisch.
Het geloof moet je verder laten kijken dan niet uitgekomen verwachtingen en moet je opnieuw de mogelijkheid bieden om op God te vertrouwen. Op deze manier worden eisen aan God gesteld.


Als je God vraagt om te presteren, zeg je: 'Ik geloof dat u het kunt'. Op die manier wordt het geloof functioneel, een werkende connectie. Geloven in een God die zijn beloften nakomt als:
- je gebeden worden verhoord (of tenminste eentje)
- het goede over het kwade zegeviert
- je Gods liefde voelt
- God je beschermt
- de Voorzienigheid voor je zorgt, al deze elementen zijn aspecten van God.
We vragen God om volgens Zijn natuurlijke vermogen op te treden. Het bestaan van God wordt zekerder naarmate deze connectie sterker wordt.