9. jul, 2017

Er valt een licht in de ziel

De mystieke ervaring is een vorm van buitenzintuiglijk schouwen(zien).
We willen wel een mystieke ervaring maar dan zonder te lijden en te werken.
Mystiek is het verhaal van mensen die ontdekken dat het ik iets anders is dan het ego.
Vanuit het ego ben je slaaf, vanuit het ik ben je 'vrij mens' en dat is een goddelijke ervaring.
Je ontwikkelt een vertrouwen aangaande jezelf, je ontwaakt!

lees verder het item: Buiten zinnen (zijn)