6. jul, 2017

Openbaringsliteratuur

Openbaringsliteratuur heeft als bedoeling de mens tot bestudering aan te zetten en zelf een keuze te maken wat daarin als goed wordt bevonden, het gaat er juist om de zelfwerkzaamheid te bevorderen, want alleen dat betekent geestelijke groei.

De geestelijke groei wordt geremd als slechts voor één van de schrijvers wordt gekozen en daar vervolgens vereenzelviging mee optreedt. Niet één van de schrijvers is het doel, maar de ontwikkeling van de menselijke geest. De menselijke geest heeft de neiging zich vast te klampen aan één 'openbaring' en dan niet meer verder te kijken - de oorzaak van groepsgeest, sectevorming, tweestrijd, verwijdering kortom het tegendeel van wat de geopenbaarde literatuur bedoeld.
Leer je eigen geestelijke vermogens zelfstandig te gebruiken.
Onderzoek alles en behoud het goede!