6. jul, 2017

Mystieke perceptie: het openen van het oog

Het werkelijk mystieke leven, is zeer praktisch, begint bij het begin en zeker niet met bovennatuurlijke vermogens en 'extatische' visioenen, maar gaat uit van de normale vermogens van gewone mensen.
Wat ik van je vraag is: 'om toe te zien', niet het ontdekken van iets nieuws, maar heel gewoon met een heldere en nieuwe blik je gewone gedachten te observeren, alles waar je al zo lang mee vertrouwd was, nuchter te bekijken.
Je ziel geeft je de onderwerpen aan liefde, vreugde, genade, conflict en verlangen.