3. jul, 2017

Zijn ogen rusten op jou

Leiding van God kunnen we vragen en het kan ons overkomen.
Leiding kan tot ons komen in de vorm van dromen, ingevingen en visioenen.
In alle gevallen is de impressie buitengewoon duidelijk.
Het is een aansporing om tot actie over te gaan.
Hij wijst je een weg die je het meeste levensgeluk brengt!

Leiding vragen; weinig mensen maken er gebruik van. 
God wil altijd intensief met ons communiceren, dat was zo in de tijd van de 'Tent van Samenkomst' en nu ook. Zet je hart erop om te ontvangen wat God voor ons beschikbaar gesteld heeft. Wat we niet zoeken, ontvangen we niet! Of we vragen wel maar luisteren niet.
God heeft een naam hoog te houden!