29. jun, 2017

Het mystieke leven

Wat heb ik er persoonlijk aan?
Dit nieuwe bewustzijn, onze nieuwe opvatting van het leven, deze verdieping en uitbreiding van ons wereldbeeld kan tenminste evenveel voor je betekenen als zovele andere dingen waaraan je tijd en aandacht hebt gegeven. Maar deze nieuwe 'wereld' is niet bedoeld om er alleen maar naar te kijken, maar om er in te leven.

Je zult steeds meer in harmonie met het aardse komen.
Je ontwikkelt vertrouwen en inzicht in het bestaan.
Je bent een vrij en verantwoordelijk mens.
Je oordeelt niet meer zo snel over anderen en hun 'vergissingen'.
Je weet dat er een persoonlijke relatie is tussen jou en het goddelijke.
Dat maakt je tot een actief en enthousiast medewerker in het Grote Plan.