27. jun, 2017

Betekenisvolle gebaren ' Soefisme'

Gebed(shouding): iedereen heeft wel eens ervaren dat je jezelf kunt verliezen bij iets dat mooi of bijzonder is. Dat is de kern van wat bidden is. Bidden is niet het bewerken van een verre god om iets gedaan te krijgen. Bidden is ten diepste het bewerken van jezelf om je ego te kunnen verliezen in iets dat groter is: dat kan in schoonheid zijn, in liefde, in de ervaring dat alles één is, in een godsideaal- een beeld dat we onszelf maken van God.

De Ene
We worden omringd door veel pracht en grootsheid waarin we kunnen opgaan. Mystici beseften dat niet de uiterlijke verschijnselen essentieel zijn maar de achterliggende kracht. Mystici hebben beseft dat de verschijnselen uitdrukking zijn van één ongedeeld bestaan: de Ene, God of welke naam je geeft aan dat wat is en waarbuiten niets bestaat.

Je daarvoor openstellen is bidden. Bidden is dus veeleer een houding dan een activiteit. Het heeft vooral effect op je eigen bestaan. Door te bidden laat je je begrensde ego voor wat het is, je opent je hart en maakt ruimte voor inspiratie.

Vijf aspecten van gebed.
Er zijn vijf houdingen die wij bij het bidden kunnen aannemen. Allereerst dankbaarheid voor alles wat wij krijgen. Op de tweede plaats spijt over onze tekortkomingen, als we daar verantwoordelijkheid voor nemen, kunnen we ook vragen om vergeving. Het derde aspect van bidden is het verlangen en het vragen om hulp om onze beperkingen te boven te komen. Het vierde element is de volmaaktheid waarnaar wij verlangen. En tenslotte het belangrijkste aspect, dat ook jij deel uitmaakt van de Eenheid waarbuiten niets anders bestaat. Dat je kind van God bent en deelt in dat ene Licht.

Bidden is ten diepste je bewust toekeren naar dat Licht.