21. jun, 2017

Gebed

Bidden is een kracht die de richtlijnen van welke religie overstijgt.
In een gebed sta je stil bij dingen en je stelt je open voor de ervaring.
Het doel van bidden is communiceren met God en het aanroepen van 'genade'.

Het gebed van bezinning heeft als doel de inhoud en het karakter van je ziel te ontdekken.
Het gebed is als  een gesprek waarin je reflecteert over je handelen, daden en gedachten.
Jezelf openen voor de kracht van  gebed is jezelf openen voor goddelijke leiding.
Je geeft jezelf over om een kanaal te worden voor genade, genezing en dienstbaarheid terwijl God je leven bestuurt.

'Heer, laat me mijzelf uit de weg gaan'

Mantra's zijn gewoontewoorden. Daar is de angst om je tot God te wenden uit af te horen.Het kan troosten maar het is geen genade.