20. jun, 2017

Openbaring

Het wonder van de liefde is het middel om plotseling inzicht in en een besef van God te bereiken.  Het doel is altijd en overal dat ieder mens dichter bij God komen zal. Openbaring brengt een toestand te weeg  waarin angst reeds is opgeheven. Want alleen vrij van angst kan een mens dichter bij God komen.

Vrijheid van angst is een verzoening beleven d.w.z  het ongedaan maken van vergissingen en het aanvaarden van vergeving. Je dankt God voor wat en wie jij werkelijk bent. Maak jouw gedachten vrij van alle onwerkelijke dingen die je gemaakt hebt, verlos jezelf van nachtmerries.