20. jun, 2017

Wonderen

Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. De betekenis en het doel van alle wonderen is het leven te behouden en waardevol te maken. Wonderen zijn een soort uitwisseling zoals alle uitingen van liefde. Ze brengen gever en ontvanger beiden meer liefde. Wonderen genezen doordat ze een gemis aanvullen.

Wonderen zijn niet bedoeld om geloof in God op  te wekken. Wonderen zijn gedachten gericht op het aardse, lichamelijke niveau en gericht op het hogere, geestelijke niveau. Ze maken het verleden ongedaan in het heden en bevrijden zo de toekomst. Wonderen vergroten de kracht van gever en ontvanger. Ze overstijgen het lichaam, het zijn plotselinge verschuivingen naar onzichtbaarheid. Dat is de reden waarom ze genezen. Je ervaart plotseling dat je in de onzichtbare wereld bent waar geen tijd en geen lichamelijk niveau bestaat.

Wonderen zijn een leermiddel op een doel gericht. Ze zijn overtuigend. Ze bekrachtigen een 'wedergeboorte'. Wonderen zijn begin- en eindpunten en wijzigen de tijdsorde. Die tijd is bedoeld om jou gelegenheid te geven je tijd opbouwend te gebruiken. Om je te leren om je te richten op het doel dat je wilt bereiken.