19. jun, 2017

Verschijningen

'We hebben het recht niet om te oordelen over wat we niet kunnen begrijpen.'
- Jesus leiros

Het lijkt of de tijd er gevoelig en rijp voor is; Jezus-verschijningen. Op een bepaald niveau zijn er gemeenschappelijke beelden voor iedereen - die van Jezus is het duidelijkst. Het beeld is als een verplichting in je ziel gelegd en geeft een veilig gevoel.
Het is heel gemakkelijk  om af te wijzen wat 'anders' is: het mystieke, het religieuze of het spirituele, het geloof in of de beleving van de niet-lineaire levensopvatting. Maar het leven is veelzijdig en kent verschillende werkelijkheidsniveaus. Wijs niet direct af wat je niet kent uit eigen ervaring.
Doe er je voordeel mee!

lees het boek: Charlotte Rorth   De dag dat ik Jezus ontmoette
Dit boek is een aanrader omdat het op een herkenbare manier het veranderingsproces na een religieuze ervaring beschrijft.