18. jun, 2017

Mystiek is holistisch

Het wereldbeeld van de mysticus - het goddelijke bestaat uit de collectieve ziel van de mensheid en uit alles wat leeft. De mystieke waarheid is dat iedere daad die door elke levensvorm wordt voortgebracht het geheel van het universum beïnvloedt, subtiele vleugelbewegingen, ontploffingen, de genade die vrijkomt vanuit een gebed.

Mystieke daden van verlichting, wonderen, verschijningen, innerlijke openbaringen en genezingen behoren ook tot dit wereldbeeld. Voor de mysticus zijn de keuzes die je maakt altijd en alleen maar gemotiveerd door geloof of angst. Voor God zijn de keuzen die je maakt niet zo belangrijk als je motivaties.

Mystiek is spiritueel radicaal d.w.z het bevat een bewustzijnssfeer die echt 'buiten-gewoon- is. Je vervangt angst door geloof en compassie. Mystici ervaren de kracht van hun ziel in actie met het goddelijke als partner. Mystieke ervaringen beginnen wanneer je je persoonlijke agenda m.b.t God achterlaat.

Het archetype van de mysticus - 'het oude is voorbijgegaan; het nieuwe is gekomen'. Je sterft kortom aan je oude leven.