16. jun, 2017

Werkelijkheidsbewustzijn

Onze situatie is op zich een diep mysterie. Het leven behelst meer dan wij met onze ogen kunnen zien en met onze handen kunnen aanraken. Sluit niet uit wat je niet begrijpt!

Hebben we God nodig voor het mysterie?
Als menselijke wezens evenbeelden van God zijn, bewust dan wel onbewust, en aangezien ze al zolang ze mens zijn een buitengewone aanwezigheid zijn geweest op aarde, kan wat ze gedacht en gedaan hebben niet irrelevant zijn voor kernvragen over het zijn zelf.

Heling bestaat niet uit het oplossen van mysteries, maar te leren om erin te leven. Het leven is vol van mysterie. De vraag 'waarom' er pijnlijke en wonderlijke gebeurtenissen in ons leven zijn is te beschouwen als zinloos. We zullen er nooit achter komen hoe deze momenten tot stand zijn gekomen.

Er zijn vele factoren, incidenten, krachten en energieën bij betrokken dat we het nooit tot één simpele oorzaak kunnen herleiden. Ga voorbij de vragen. Geef je over aan het comfort van het geloof in goddelijke bijstand!