31. mei, 2017

Verzoening

De Heilige Geest helpt ons om de werkelijkheid op een andere manier te leren waarnemen, namelijk met liefde als uitgangspunt. Het corrigeren van onze waarneming noemen we verzoening. Als er iets ontbreekt in een bepaalde situatie, is dat altijd onze perceptie van liefde. Wanneer we de Heilige Geest vragen ons te helpen, maken we duidelijk dat we bereid zijn om die situatie anders te gaan zien. We laten onze interpretatie en meningen voor wat ze zijn en vragen de Heilige Geest om zijn visie daarvoor in de plaats te stellen.

Het overgeven aan God van een bepaalde situatie aan God, is het overgeven van onze gedachten over die situatie. Wat we aan God schenken, geeft Hij terug, maar dan vernieuwd door de visie van de Heilige Geest. Maar onze verantwoordelijkheid in een bepaalde situatie blijft.