31. mei, 2017

Alternatief voor angst

De Heilige Geest is de oproep om te ontwaken en blij te zijn.

We hebben een vrije wil, en kunnen dus denken wat we willen, maar 'geen enkele gedachte is zonder betekenis. Zulke gedachten bestaan nu eenmaal niet. Elke gedachte schept vorm op een of ander niveau. Verantwoordelijkheid nemen voor ons leven, betekent dus verantwoordelijkeheid nemen voor onze gedachten. God bidden om ons leven te 'redden', is bidden om de verlossing van onze negatieve gedachten.

Toen de allereerste angstige gedachte was gedacht, heelde God deze fout. Hij is volmaakte liefde en corrigeert alle misvattingen op het moment dat ze plaatsvinden.Hij kan ons niet dwingen terug te keren naar de liefde, want de liefde is niet dwingend. Maar de liefde schept wel alternatieven. Het alternatief dat God geschapen heeft voor de angst wordt de Heilige Geest genoemd. De Heilge Geest is een 'eeuwig communicatiekanaal met de afgescheiden kinderen van God, een brug naar liefdevolle gedachten, de kracht die onze waarneming transformeert van angst naar liefde.

Vaak wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd. God kan zich niet met geweld een weg banen naar ons denken, want dat zou een inbreuk maken op onze vrije wil. De Heilige Geest is een kracht in ons bewustzijn, een kracht die ons verlost uit de hel en ons bevrijdt van onze angst, wanneer we Hem daar bewust om vragen. Om dat te bereiken richt Hij zich op de oorzaak van onze problemen en in samenwerking met ons verandert Hij onze gedachten van angst in gedachten van liefde.

We kunnen Hem niet vergeefs aanroepen.