28. mei, 2017

Vuur en wind

Het vervuld zijn van de Geest van God(Jezus) wordt uitgebeeld door 2 symbolen: tongen van vuur en wind. Vuur staat voor vurigheid: Je staat in vuur en vlam. We gaan ervoor! 
Wind kan een enorme uitwerking hebben: Hij zet mensen in beweging.

Als kracht is wind niet zichtbaar, met andere woorden: Je hoeft niet zichtbaar te zijn om invloed te hebben. Jezus is niet zichtbaar onder ons, maar er gaat een enorme kracht van hem uit. Mensen voelen zich door hem geïnspireerd(ingeblazen). Ze vatten moed, komen in beweging en durven te zeggen waar zij voor staan