22. mei, 2017

De hemelvaart

De hemelvaart is niets anders dan de toegang van de mens tot wat hij is en dient te zijn. De reis is kosmisch omdat zij in de eerste plaats  microkosmisch is: de reden dat zij in de macrokosmos plaatsvindt, naar het hiernamaals van deze wereld en naar God, is omdat zij in de mens plaatsvindt, in de richting van het zelf.

De taal en de symbolen van de hemelvaart laten onze geestelijke vermogens ontwaken.
We slapen niet langer!

Zo wordt uit het verhaal de les getrokken dat de hemelvaart(ook) de reis door de menselijke vermogens naar de verwerkelijking van de menselijke natuur is.