21. mei, 2017

De nachtreis en de hemelvaart

Een reconstructie van een van de belangrijkste overleveringen in de islam: het verhaal over de hemelvaart van de profeet Mohammed om God te ontmoeten. Deze reconstructie bevat de les dat het in het bovennatuurlijke van belang is de rationele betekenissen, waarvan dit bovennatuurlijke de allegorie is, te vinden en te interpreteren.

De eigenlijke hemelvaart werd voorafgegaan door de 'horizontale overplaatsing' van Mekka naar Jeruzalem, de 'nachtreis' getiteld,en  staat als volgt beschreven; 'Gezegend zij Hij die Zijn dienaar (Mohammed) bij nacht een reis liet maken van de heilige moskee (in Mekka) naar de verste moskee(in Jeruzalem) waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te tonen. Hij is de horende, de doorziende.'

Er volgt een ontmoeting aan het eind  van de 'verticale' hemelvaart, vanuit Jeruzalem tot bij de 'lotusboom van de eindbestemming', waarbij 'zijn blik week noch dwaalde' en hij de 'grootste tekenen van zijn 'Heer'  heeft gezien.

De profeet gaat dus eerst bidden in Jeruzalem, met profeten die aan hem zijn voorafgegaan, en vervolgens stijgt hij door de hemelen(7) op tot de grens van alle begrip: God zelf. Na het zien van de wonderen van het Paradijs werd hij God gewaar en had hij een onderhoud met Hem; God openbaarde een aantal Koranpassages, het dagelijks gebedsritueel dat van vijftig naar vijf keer per dag werd teruggebracht tijdens onderhandelingen en hij zag de profeten terug op wie de goddelijke glans afstraalde.