21. mei, 2017

Bewegingen tussen hemel en aarde

Tijdens Hemelvaart reist de ziel van de Aarde naar de Hemel, met zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de Heilige Geest af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van eenwording van de spirituele en aardse essentie van de mens.

Ze brengen ons in contact met de eenheid die we in wezen in ons hebben en zelfs zijn. Zo worden we ons bewust van het één zijn van onze aardse en spirituele niveaus van bestaan. Dan komen het absolute(hemelse) en het relatieve (aardse) bij elkaar en dat brengt ons een nieuw niveau van bewustzijn.

Dat geeft ons mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we niets verliezen... Deze drie angsten zijn sterk bepalend voor ons gedrag, onze emoties en ons gevoel. Ze vormen illusies die er vaak voor zorgen dat we niet volledig in de stroom van het leven raken of volledig in contact met ons hogere zelf komen.

Ze verstoren ook de stroom van liefde in ons hart en in onze relaties. Zo dragen deze angsten bij aan onzekerheid, zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoelens. Loslaten van deze angsten vormt een belangrijk deel van onze levensweg. Als we onze angsten kunnen loslaten en vertrouwen hebben in onze eigen goddelijkheid, komen we in contact met de eenheid van het aardse en hemelse bewustzijn, de eenheid die we in werkelijkheid zijn.

Deze eenheid kunnen we ervaren in ons hart. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, gaan we onze eigen goddelijkheid steeds bewuster doorleven. Dit geeft een diepe rust in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid langzaam oplost.