13. mei, 2017

Moederliefde

El Shaddaï, de God van de borsten.

De god met een hele grote boezem ofwel met een heel ruim hart waarin plaats is voor héél veel mensen. Het moederhart van God. Deze naam van God komt 48  in het Oude Testament voor, waarvan 31 in het boek Job. Zeven keer wordt deze naam genoemd in verband met de Aartsvaders Abraham, Isaäk en Jacob.

De Godsnaam El Shaddaï  is de eerste openbaring over het wezen en karakter van God en vooral bekend in de vroegste geschiedenis; na Mozes komt deze naam nog 10 keer voor.

Het woord 'Shaddaï' is meervoud van het Hebreeuwse woord 'shad' wat 'borst' betekent; letterlijk betekent de naam 'El Shaddaï' dus 'de God van de borsten'. De naam heeft een diepere betekenis namelijk die van het emotionele hart-  waarbij emoties en ervaring een grote rol spelen. 

Job ontdekte door zijn lijden heen dat er meer was dan een rechtvaardig leven met een diep respect voor God, want hoewel hij veel over God gehoord had, had hij hem nog nooit persoonlijk leren kennen. - Job 42:2-5

Zijn lijdensweg werd een reis naar het intieme hart van El Shaddaï.