10. mei, 2017

Intimiteit 6

Na de voorbereiding van onze innerlijke ruimte(ziel) op de aandacht en de verschijning van de engelen ontstaat er bij ons de vrijheid om het goddelijke in een ander, beter licht te zien.

Engelen worden ook krachten genoemd dat wil zeggen hun structuur omvat hun essentie, werkzaamheid en vermogen (kracht). Mensen kunnen aan de engelen deelhebben en op onvolmaakte wijze hun eigenschappen overnemen en hun bestaan nabootsen. De werking van de engelen is een afdalende beweging van de krachten uit de hoogste metafysische geledingen die met een telkens met vermindering doorgegeven werking uiteindelijk tot de mens doordringt.

De engelen op hun beurt kennen een bepaalde werking van de God als Eenheid, elke engel op een eigen manier, terwijl die werking zich in de werkelijkheid ontvouwt. Een mens kan op het moment dat hij een engel kent, de eenheid van de engel overnemen en haar het eigen zijn laten bepalen. En zo komt het dat  er verschillende stukjes van de Eenheid doordringen op aarde!

Niets bestaat zonder iemand die er kennis van neemt!