9. mei, 2017

Intimiteit 4

Wat is een teken van God? Hoe komen tekenen tot ons?

Dankzij de engelen onthult de God de mensen zijn aanwezigheid, zijn wil en zijn plan voor hun welzijn. Het is het masker waarachter de God zich bevindt.  God blijft verscholen en kan niet direct invloed uitoefenen op het leven van vrije mensen. De eigen gestalte van de engelen doet er meestal niet toe. Ze hebben geen gezicht, dragen geen kleren en klapperen niet met vleugels. Engelen delen van God mee, in de ziel van mensen, ze hebben de kracht mensen omhoog te leiden zodat ze op engelen gaan lijken.

Ze zijn vooral een teken dat de aanwezigheid van God bevestigt en de menselijke aarzelingen en neigingen met de wil van God confronteert op een punt waar die om ondoorgrondelijke reden besluit de koers van een leven of een geschiedenis te beïnvloeden en naar zijn plan te keren.

God zendt engelen op de beslissende momenten in het leven van een 'uitzonderlijk' mens of een bevoorrecht volk. En geeft hiermee een imperatieve aanwijzing voor een levenskeuze die gemaakt moet worden of een weg die te gaan is.