9. mei, 2017

Intimiteit 3

De ervaring of de werking van God bevat het licht van de kennis. Het laat een zeker licht uitstralen naar bepaalde mensen waaraan andere mensen kunnen deelnemen of van profiteren. Het licht zuivert, het wijdt in het geheim in en het vervolmaakt ons. Aan die goddelijke kracht kunnen mensen deelhebben.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van 'boven'.

Alles komt vanuit hem en naar hem gaat alles.

De oorsprong van het licht is het licht van de kenbaarheid van Zijn eigen aard.