9. mei, 2017

Intimiteit 2

Is er een stil innerlijk domein waarin mensen en
het goddelijke met elkaar communiceren en
het ene op het andere inwerkt?

Waarom hebben sommige werkelijkheden die zich in onze ziel vormen een niet af te wijzen, stimulerend, richting gevend, bemoedigend effect?

En wat is de uiteindelijk oorsprong van die werkelijkheden?

En wat is de grond van onze ontvankelijkheid, van de mogelijkheid om bepaalde aansporingen te laten doordringen of  ons doof te houden, zelfs als we ze luid en duidelijk horen?

Waarom komt een oproep wel of niet? En waarom op een bepaald moment?